Hypotheek advies

Een hypotheek is een geldlening met een bijzonder zekerheidsrecht. Dit zekerheidsrecht houdt in dat wanneer jij je hypotheek niet meer kan betalen, de bank de woning door middel van een executie mag verkopen. Dit zekerheidsrecht wordt vastgelegd bij de notaris door middel van een hypotheekakte, die wordt ingeschreven in het hypotheekregister.

Het verstrekken van een hypotheek wordt in belangrijke mate bepaald door het toetsinkomen van de zelfstandige. Dit gebeurd door de gerealiseerde cijfers van de afgelopen periode op te vragen samen met een prognose voor het lopende jaar. 

Er bestaan diverse hypotheekvormen met verschillende rentetarieven. Die zijn op hun beurt weer afhankelijk zijn van de gekozen  rentevaste periode en de hypotheekvoorwaarden. Wij als financieel en hypothecair planner houden met name rekening met de betaalbaarheid van de nieuwe hypotheeklasten, door het toetsinkomen van de zelfstandige ondernemer te bepalen. 

Wij vinden het belangrijk om met alle geldverstrekkers te kunnen samenwerken. Op deze manier kunnen wij goed vergelijken en jou een onafhankelijk advies geven.